รายละเอียดโครงการ


  • ปัจจุบัน ทางหลวงหมายเลข 34 ช่วงจุดตัดทางหลวงพิเศษหมายเลข 9-จุดตัดทางเลี่ยงเมืองชลบุรี มีปัญหาการจราจรติดขัด โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วน เนื่องจากบริเวณสองข้างทางมีชุมชนหนาแน่น อีกทั้...

  • งานสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 34 ช่วงจุดตัดทางหลวงพิเศษหมายเลข 9-จุดตัดทางเลี่ยงเมืองชลบุรี ส่วนที่ 1 จุดเริ่มต้น :บริเวณ กม.9+100 หรือจุดตัดกับทา...

  • ถนนช่วงต้นของโครงการฯ อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เป็นถนนขนาด 12-14 ช่องจราจร (ช่องทางหลัก 8 ช่อง ทางคู่ขนาน 4-6 ช่อง) แต่เมื่อผ่านเข้าพื้นที่อำเภอบางเสาธงและอำเ...

  • ประกอบด้วยงาน 3 ส่วนหลัก ดังนี้ ทบทวนการศึกษา สำรวจแนวเส้นทางและพื้นที่โครงการ สำรวจและคาดการณ์ปริมาณจราจร และวิเคราะห์ระดับการให้บริการของทางหลวงและโครงข่ายถนนโดยรอบ สำรวจแนวทาง...
Visitors: 1,289