แนวเส้นทาง

งานสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 34 ช่วงจุดตัดทางหลวงพิเศษหมายเลข 9-จุดตัดทางเลี่ยงเมืองชลบุรี ส่วนที่ 1

 

จุดเริ่มต้น :บริเวณ กม.9+100 หรือจุดตัดกับทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ทางแยกต่างระดับวัดสลุต)

จุดสิ้นสุด :บริเวณ กม.39+200 หรือจุดตัดกับทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (ทางแยกต่างระดับบางบ่อ)

ระยะทาง : ประมาณ 30 กิโลเมตร

 

พื้นที่ศึกษา : ครอบคลุมพื้นที่ 4 อำเภอ 2 จังหวัด ที่แนวเส้นทางโครงการผ่าน ได้แก่

จ.สมุทรปราการ

อ.บางพลี : ต.บางแก้ว ต.บางพลีใหญ่ ต.ราชาเทวะ และ ต.บางโฉลง

อ.บางเสาธง : ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ และ ต.บางเสาธง

อ.บางบ่อ : ต.บางบ่อ ต.บ้านระกาศ และ ต.บางพลีน้อย

จ.ฉะเชิงเทรา

อ.บางปะกง : ต.หอมศีล ต.บางสมัครต.บางเกลือ ต.พิมพา และ ต.บางวัว

                      ผนที่แนวเส้นทางโครงการ

 

Visitors: 1,289